Logo
CNC

Overview

Mô đun giúp tạo mã kết nối ra lệnh cho máy CNC thực hiện các lệnh di chuyển cắt gọt, giúp tạo thành sản phẩm hoàn chỉnh. Hỗ trợ xuất CNC cho tất cả các sub app Cabinet của House3D. Liệt kê các tấm phôi (loại vật liệu mà các tủ trong file thiết kế sử dụng), cho phép chỉnh sửa thông tin tấm phôi. Đầu ra là các file dxf gồm tấm phôi và số lượng tấm con nhiều nhất mà tấm phôi có thể cắt thành. Tối ưu hoá tấm phôi giúp tiết kiệm nguyên vật liệu, giảm giá thành sản xuất. Các tấm thành phần được quản lý bằng mã barcode , thuân tiện cho việc kiểm tra thông tin chi tiết. Tạo mã kết nối ra lệnh cho máy CNC thực hiện các lệnh di chuyển cắt gọt, giúp tạo thành sản phẩm hoàn chỉnh.

Features

  • Quản lý danh sách tấm phôi – vật liệu được file thiết kế sử dụng
  • Đầu ra là file dxf chứa thông tin số lượng tấm lớn nhất mà tấm phôi cắt được
  • Có trang quản lý thông tin từng lệnh cắt CNC
  • Quản lý thông tin tấm sau khi cắt bằng mã barcode