Logo
Personal library
$6.00 / Month
Added to cart

Overview

Việc có 1 thư viện riêng, lưu trữ những mẫu thiết kế, thư viện 3D, model nội thất hay thiết kế mẫu riêng của từng đơn vị... để dễ dàng hơn cho việc thiết kế là nhu cầu cần thiết. Thư viện cá nhân sẽ được lưu trữ trên cloud, ở bất kỳ đâu, bất kỳ máy tính nào, chỉ cần có kết nối mạng và có cài đặt House3D bạn có thể xem và thao tác với thư viện của mình. House3D cung cấp thư viện riêng tuỳ theo nhu cầu của từng đơn vị.

Features

  • Hỗ trợ import 3D Model từ 3ds Max, SketchUp
  • Quản lí (thêm mới, chỉnh sửa, xoá) thư viện model, texture cá nhân
  • Quản lí (thêm mới, chỉnh sửa, xoá) dự án, sơ đồ mặt bằng của cá nhân
  • Quản lí (thêm mới, chỉnh sửa, xoá, phân quyền) thư viện model, texture của tổ chức 
  • Quản lí (thêm mới, chỉnh sửa, xoá) dự án, sơ đồ mặt bằng của tổ chức
  • Quản lí ảnh render, ghép ảnh panorama