Logo
Wooden Door

Overview

Chức năng thiết kế cửa nâng cao giúp bạn dễ dàng thực hiện việc thiết kế cửa gỗ trên chính ứng dụng House3D mà không phải convert từ 3ds Max. Thiết kế cửa nâng cao bổ sung thêm các tính năng cho phép bạn chỉnh sửa, thiết kế lại cửa như mong muốn . Thư viện cung cấp thêm các mẫu cửa mới, thay đổi chất liệu đa dạng phù hợp với thiết kế nhà của bạn

Features

  • Thay đổi chất liệu cửa phù hợp
  • Phân cánh cửa thành nhiều ngăn
  • Lắp đặt phụ kiện cho cửa
  • Chỉnh sửa kích thước, dán cạnh, đổi hướng mở cửa