Logo
Ceiling & Wall
$5.00 / Month
Added to cart

Overview

Với chức năng thiết kế Trần & Tường bạn có thể dễ dàng và nhanh chóng thực hiện thiết kế những mảng tường và trần tinh tế cũng như phức tạp một cách chuyên nghiệp. Giúp trang trí những mảng tường và trần theo nhu cầu cá nhân.

Features

  • Một số kiểu trần giật cấp 
  • Các lát trần và tấm ốp 
  • Thiết kế bề mặt tường 
  • Một số ứng dụng: Cầu thang, bể bơi...