Logo
Bathroom

Overview

Chức năng thiết kế phòng tắm nâng cao giúp bạn dễ dàng và nhanh chóng thực hiện thiết kế phòng tắm của mình. Những thiết bị chuyên dụng của phòng tắm được sắp xếp khoa học, giảm bớt đáng kể thời gian thiết kế của bạn bởi việc tìm kiếm model phòng tắm phù hợp trong hàng trăm ngàn model trên thư viện chung của House3D. Xuất bản vẽ 2D nhanh chóng hỗ trợ cho việc thi công thực tế.

Features

Bathroom