Logo
Custom Cabinet Design
$8.00 / Month
Added to cart

Overview

Bạn chỉ cần nhấp chuột vào thư viện tìm kiếm, kéo và thả vào không gian thiết kế, sau đó tuỳ chỉnh mô-đun theo đúng kích thước bạn mong muốn. Dễ sử dụng, thiết kế tham số, tùy chỉnh, hỗ trợ thông, giải pháp tủ hoàn chỉnh hiệu quả, để khách hàng yêu thích nhà bếp của riêng họ. Thư viện tủ có kích thước đầy đủ, thư viện bảng điều khiển cửa đầy đủ phong cách, thư viện dòng, thư viện phần cứng, thiết kế phù hợp nhanh chóng. Tự động đếm vật liệu tủ, tự động tạo báo giá tủ chính xác và nâng cao hiệu quả công việc. Xuất bản vẽ cũng như xuất phương án thi công tủ bếp. Hỗ trợ thi công, giúp dễ dàng hơn cho việc thi công thực tế.

Features

  • Thiết kế tủ rượu 
  • Thiết kế tủ giảy
  • Thiết kế kệ để ti vi
  • Thiết kế tủ âm tường
  • Xuất báo giá
  • Xuất bản vẽ, phương án thi công